İşletim sistemi, veritabanı, e-posta sunucuları gibi farklı çok sayıda bileşeni içeren, uçtan uca tüm bilişim sistemlerinizin yönetimini sağlamak ve Sistemlerinizin proaktif bir yaklaşımla 7×24 izlenmesi, iyileştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve gerektiğinde hızlı müdahale edilmesi gibi tüm işlemleri gerçekleştiriyor, sizlere verimli çalışan sistemler sağlıyoruz.

– Sistem analizi ve uygun ürün konumlandırma,
– Konsolidasyon çözümleri,
– Kapasite planlama,
– Mevcut sisteme entegrasyon,
– Migration çalışması,
– Mevcut sistemin analizi ve optimizasyonu,
– Sunucu sistemlerinin yedekliliği ve güvenliği,
– Risk analizlerinin yapılıp iş sürekliliğinin sağlanması,
– Yönetim ve izleme çözümleri,
– Kurulum hizmetleri,
​- Servis ve bakım hizmetleri.