Exchange Server 2013 In-Place Archiving

KVKK uyumluluk testi KVK kanununa uyum sağlayan firmalara gerekli teknik isterlerin sağlanıp sağlanılmadığını kontrol etme amaçlı verilen bir hizmettir. KVKK danışmanlığı bilişim güvenliği, süreç yönetimi ve hukuk firmasıyla birlikte yapılması gerekmektedir. Bu üç ayaklı yapının birlikte uyum içerisinde çalışması sonucunda verimli bir KVKK uyumluluğu sağlanabilir. KVKK uyumluluk süreci, bu üç disiplinden yalnızca biri ile yürütülemeyecek kadar kapsamlı ve geniş bir alandır.

KVKK’nın sadece bir kanuni zorunluluk olarak yorumlanması, uyumluluk sürecinde kritik bir yere sahip olan teknoloji ve süreç danışmanlığı gibi unsurların gerektiği şekilde analiz edilmesini zorlaştıracaktır. KVKK’nın teknoloji hesaba katılmadan uygulanmaya çalışılması kişisel verilerin korunması için kritik öneme sahip olan şifreleme, tokenizasyon, veri sızıntısı engelleme, veri tabanı güvenliği, zaman damgası ve verileri güvenli silme/yoketme gibi işlemlerin gözden kaçırılmasına neden olacaktır.

KVKK’nın sadece bilişimsel bir süreç olarak değerlendirildiği bir durumda ise verilecek hizmet DLP, şifreleme, maskeleme gibi güvenlik ürünlerinin sunulmasının ötesine geçemeyecektir. Kurumlara kanuni yaptırımlar ve önlemler konusunda atılması gereken adımlarla ilgili danışmalık hizmetinin en iyi şekilde verilebilmesi için hukuki boyutunun göz önüne alınması gerekmektedir.

Hukuk, Bilişim ve süreç danışmanlığı alanlarının birbiriyle kesişen taraflarının uyumluluk süreci için kritik önem arz etmesi üçünün aynı anda ve ortak çalışma ile yürütülmesini gerekli kılmaktadır.

KVKK danışmanlık sürecinin sağlıklı tamamlanabilmesi, Kişisel Veri Envanterinin doğru bir şekilde oluşturulması ve sözleşmelerin gerektiği şekilde hazırlanabilmesi için en sağlıklı yapı üç farklı firmanın birlikteliği ile sağlanmaktadır.

Yorum Yap