Exchange Server 2013 In-Place Archiving

NAC network güvenliğinin ilk adımı en basiti ama en etkili yöntemlerinden biridir. Erişim denetimi ile ağ üzerinde izin verilmeyen hiçbir istemci ve kullanıcı bulunamaz. NAC 802.1x protokolü kullanılarak ağa dahil olmak isteyen kullanıcı bilgisayarlarının MAC adresleri kullanılarak yapılır. NAC yetki ve izin denetimlerini kimlik ve erişim yönetimi olarak adlandırılan identity and access management (IAM) bileşeni üzerinden yapar. IAM’in sağladığı izin bilgilerinin ve önceden belirlenmiş kuralların yardımıyla NAC ağa gelen erişim isteklerini kabul veya red eder. NAC çözümü ilk uygulandığında, ağa o anda erişmekte olan tüm cihazları bulmak, ne tür cihazlar olduğunu saptamak, kurumun belirlediği politikalara göre bu cihazlarla ilgili ne tür bir işlem yapılacağını belirlemek gibi süreçleri işletir. NAC sistemleri genel olarak geniş bir ürün listesine ait kuralları ve izinleri belirlemeyi sağlayan ince ayarları içerir.

NAC pre-admission ve post-admission olmak üzere iki şekilde uygulanabilir. Pre-admission kullanıcının ön izinle ağa dahil olup olmayacağına karar verilmesi işlemidir. Reddedilen kullanıcılar ağa dahil edilmeden reddedilirler. Post-admission ise kullanıcı ağa dâhil edildikten sonra hangi haklara sahipse o haklar karşılığında izin verilen uygulamalara erişebilir durumda olur.

NAC önemli özellikleri ve faydaları:

– Ayrı bir cihaz veya modül gerektirmeden işlem yapan tüm sistemlere belirlenen kuralları zorunlu kılar.
– Herhangi bir ZeroDay saldırısına karşı önlemdir,
– Kullanıcıların ve cihazlarının tanınmasını ve profil çıkarılmasını yetkilendirilmesini sağlar.
– Konuk (Guest) kullanıcıların ağ erişimini kontrol için konuk kullanıcı kaydı, kimlik doğrulaması gibi önlemlerin yanı sıra guest yönetim portalı gibi servisleri sağlar.
– Güvenlik politikalarına uyumu kullanıcı tipi, cihaz tipi ve işletim sistemi bazında denetler.
– Uyumlu olmayan cihazlar için bloklama, izole etme ve onarma gibi güvenlik politikalarını müdahale gerekmeden uygulayarak tehditleri elimine etmeye çalışır.
– Kullanıcıların, cihazların ve uygulamaların rol tabanlı kontrollerinin yapılmasına olanak sağlar
– Open/RESTful API yardımıyla diğer güvenlik ve ağ çözümleri ile entegre çalışır.
– EAP türevi kimlik doğrulama protokolleri kullanılarak 802.1x için kablolu ve kablosuz ağlarda şifreleme yapılmasına izin verir

Değişik lokasyonlardaki verilerin korunması, çeşitli güvenlik risklerini potansiyel olarak taşıyan BYOD (Bring Your Own Device), yeni veya henüz tanımlanmamış IoT cihazları, konuk-guest kullanıcı kontrolü ve sahte kablolu ya da kablosuz uç noktaları gibi denetlenmesi gereken bileşenler NAC’ın daha çok yaygınlaşmasına yol açmaktadır. Ayrıca NAC ürününün hem kablolu hem kablosuz ağlar için erişim kontrolü sağlaması önemli bir ayrıntıdır.

Yorum Yap